کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)
08 آبان

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان (مربیان آینده) باشگاه آنیل ژیمناستیک

محوریت کارگاه آموزشی

1. بازی و ژیمناستیک با تدریس سرکار خانم حاجت طلب و جناب آقای امیر علیشاهی

با همکاری مربیا بخش بازی و ژیمناستیک باشگاه

2. مهارت های ارتباطی و روانشناسی توافق با تدریس جناب دکتر لطیفیان

تصاویر

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

کارگاهی آموزشی برای مربیان و کارآموزان ( مربیان آینده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *