یحیی رمضانی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
مربی بین المللی فیتنس(پرسونال_ترینر )
مربی فدراسیون ژیمناستیک
مربی بازی ورزش کودکان
مربی فدراسیون بدنسازی
دبیر ورزش