پوریا عباس نیا

کارشناس علوم ورزشی
دبیر آموزش و پرورش
۱۸ سال سابقه ورزشی
قهرمانی در رشته تکواندو
مربی تکواندو
مربی ژیمناستیک
مربی بازی و ورزش کودکان
مربی بدنساز کودکان
ماسور