وحیده ظریفیان

کارشناس تربیت بدنی
دبیر تربیت بدنی
کسب مقام اول جشنواره الگوهای برتر تدریس در سطح کشور ۱۴۰۰ واستان

کسب مقام دوم جشنواره الگوهای برتر تدریس
در سطح استان ۱۳۹۷

کسب مقام اول درس پژوهی ناحیه شش ۱۴۰۱
کسب مقام دوم درس پژوهی استان

کسب مقام
اول معلم نمونه در سطح ناحیه دو ۱۴۰۲

مسول کمیته استعداد یابی هیات ژیمناستیک

مسول انجمن ژیمناستیک ناحیه دو
وفریمان
با بیست سال سابقه کاری در رشته ژیمناستیک
کارت درجه دو مربیگری
کارت درجه دو داوری
سابقه ۱۲ ساله داوری کشوری
سابقه ۲۰ ساله داوری استانی

مربی تیم کشوری آموزش وپرورش درطی ده سال اخیر

دارای شاگرد های قهرمان درطی پانزده سال اخیر وکسب مقام های کشوری و استانی
در سال های اخیر

نمونه :
الف ،قهرمان قهرمانان استان در پایه چهارم حسنا ضمیری مربی وحیده ظریفیان ۱۴۰۲

ب،قهرمان قهرمانان پایه پنجم نازنین خرسند
مربی وحیده ظریفیان ۱۴۰۲

کسب مقام دوم باشگاههای استان درسال ۱۳۹۸

کسب مقام اول تیمی رده سنی ۹۰.۹۱باشگاه خراسان رضوی ۱۴۰۱

کسب مقام دوم تیمی رده سنی ۹۲.۹۳ باشگاههای استان ۱۴۰۱