ندا رضائی

مسئول کمیته ژیمناستیک برای همه بانوان استان
مربی و داور رسمی ژیمناستیک هنری و ریتمیک و ترامپولین
مربی و داور رسمی نین جوتسو ( دختران نینجا )
قهرمان اسبق المپیاد ورزشی کشور
۲۰ سال ثابته فعالیت در هیئت ژیمناستیک در سطح قهرمانی و مربی و داور