نجمه هراتی

25ساله

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

مربی ژیمناستیک هنری

مربی بازی و ورزش کودکان

5سال سابقه مربیگری در رشته ژیمناستیک و تکواندو
9سال سابقه فعالیت ورزشی و کسب مقام های متعدد استانی و کشوری