مژگان نادری

کارشناس علوم ورزشی
مربی ژیمناستیک فورال
مربی بازی و ورزش
مربی پیلاتس
مربی کنگفو
استعداد یابی ورزشی کودکان
قهرمان استانی و کشوری
۸ سال سابقه مربیگری در رشته های مختلف