غزال دستوارد

مدرک‌ مربیگری درجه۳ ژیمناستیک
مدرک داوری درجه ۳ ژیمناستیک
مدرک مربیگری بازی و ورزش