علی درودی

مربی و داور رسمی ژیمناستیک
مربی و داور رسمی ایروبیک ژیمناستیک
۲۳ سال سابقه ورزشی ژیمناستیک
+۱۰ سال سابقه مربی گری ژیمناستیک
قهرمان اسبق کشور در ژیمناستیک
قهرمان اسبق کشور در ایروبیک ژیمناستیک
دعوت شده به اردوهای تیم ملی ژیمناستیک و ایروبیک ژیمناستیک
کارشناس تربیت بدنی