علیرضا غلامی

رتبه ۸ کشوری دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی
مدرس تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
عضو استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد
مربی رسمی فدراسیون آمادگی جسمانی
مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام
مشاور تغذیه

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
مربی بین المللی فیتنس(پرسونال_ترینر )
مربی فدراسیون ژیمناستیک
مربی بازی ورزش کودکان
مربی فدراسیون بدنسازی
دبیر ورزش