سارا هادی خانی

مربیگری ژیم فورال .هنری . بازی و ورزش
در حال حاضر ژیمناستیک کار میکنم خودم
مدال طلا رشته بستکبال و هندبال داشتم
مسابقات طناب زنی نمایشی شرکت کردم
دو میدانی رشته دو شصت متر با مانع رو شرکت کردم مدال نقره گرفتم