امیررضا مین باشی

مربی و داور رسمی فدراسیون ژیمناستیک
مربی قهرمانی تیم های ژیمناستیک استان خراسان
مربی چندین دوره مسابقات اموزش و پروش استان خراسان
مسئول کمیته اموزش ژیمناستیک استان خراسان
مسئول کمیته استعداد یابی و تحقیقات ژیمناستیک شهرستان مشهد
مسئول اجرایی مسابقات ژیمناستیک استان خراسان و شهرستان مشهد