اردوی تیم ملی نوجوانان
افتخارات

دعوت امیر محمد رحمانی و مهرشاد دستوارد به اردوی تیم ملی نوجوانان ژیمناستیک در سال 1398

امیر محمد رحمانی و مهرشاد دستوارد
برنامه عصر جدید
افتخارات

شرکت در برنامه عصر جدید و علاوه بر فرهنگ سازی بزرگ در حیطه ژیمناستیک، کسب زنگ طلایی این مسابقات استعداد یابی.
برای مشاهده تصاویر تیم عصر جدید کلیک کنید.

عصر جدید
قهرمانی دختران
افتخارات

قهرمانی حنانه عطایی، ژیمناست باشگاه آنیل در مسابقات کشوری 1398 و 1399

حنانه عطایی
قهرمانی کشور
افتخارات

قهرمانی کشور در سال 1398

قهرمانی دختران
افتخارات

قهرمانی با دختران ژیمناست در مسابقات کشوری سال 1398

قهرمانی استان
افتخارات

کسب قهرمانی استان توسط تیم دختران ژیمناست آنیل